Tytuł artykułu: Wpływ pęcznienia na parametry odkształceniowe iłów jako materiału budowlanego

Autorzy: LENDO-SIWICKA, M., NIEDŹWIEDZKA, K.

Słowa kluczowe: iły plioceńskie, pęcznienie, grunty ekspansywne, badania edometryczne

Streszczenie: W niniejszym artykule podjęto próbę oceny wpływu pęcznienia zagęszczonych próbek iłu na parametry odkształceniowe, którą przeprowadzono w czasie badań wykonanych w laboratorium geotechnicznym Katedry Geoinżynierii SGGW w Warszawie. Badania te przeprowadzono na próbkach gruntu pobranych spod płyty dennej stacji metra Marymont w Warszawie. Zbadano podstawowe właściwości fizyczne iłu oraz ciśnienie pęcznienia i ściśliwość próbek gruntów zagęszczonych. Na podstawie badań obliczono wskaźniki pęcznienia i moduły ściśliwości (pęcznienia i odprężenia) dla próbek poddanych pęcznieniu i odprężeniu. Stwierdzono, że obciążenie początkowe gruntów ekspansywnych ma duży wpływ na ich pęcznienie, wartości wskaźników pęcznienia rosną wraz ze zmniejszaniem się obciążenia początkowego oraz, że próbki iłu o mniejszej wilgotności początkowej, obciążone tym samym naciskiem, wykazują większy wskaźnik pęcznienia. Wartości modułów ściśliwości rosną wraz ze zmniejszeniem się wskaźników pęcznienia i odprężenia.

Cytowanie w stylu APA: Lendo-Siwicka, M. & Niedźwiedzka, K. (2012). Wpływ pęcznienia na parametry odkształceniowe iłów jako materiału budowlanego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (4), 295-302.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Lendo-Siwicka & Niedźwiedzka, 2012), następne powołania: (Lendo-Siwicka & Niedźwiedzka, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Lendo-Siwicka, Marzena, Karina Niedźwiedzka. "Wpływ pęcznienia na parametry odkształceniowe iłów jako materiału budowlanego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 58 ser., vol. 21, nr 4, (2012): 295-302.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Lendo-Siwicka, & Niedźwiedzka 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Lendo-Siwicka_Niedźwiedzka_2012_PNIKS, author={Lendo-Siwicka, Marzena and Niedźwiedzka, Karina}, title={Wpływ pęcznienia na parametry odkształceniowe iłów jako materiału budowlanego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN58/A7/art7.pdf}, year={2012}, volume={21 (4)}, number={58}, pages={295-302}}

Pełny tekst PDF


Go Back